Bleekneusjes

Afbeelding
Bron: Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, Gepubliceerd op: 06-05-1911 - Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:2084

Bron: Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, Gepubliceerd op: 06-05-1911 - Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:2084

Remote video URL

Van 1911 tot 1965 werden in het Koloniehuis voor Jong Nederland de zogenaamde bleekneusjes uit de stad opgevangen om aan te sterken. Tot eind jaren vijftig was het Koloniehuis onder bestuur van de Sociale Raad in Amsterdam. Daarna sloot het Koloniehuis zich aan bij het Centraal GenootschapDe tentoonstelling 'Bleekneusjes' tijdens de Bergense Kunst10daagse 2016 is door vele voormalige bleekneusjes en kinderverzorgers bezocht. Ze hebben hun herinneringen in woord en beeld gedeeld. De beelden hebben we verzameld op www.bleekneusjes.nl. De verhalen zijn verwerkt in een locatietheaterstuk over bleekneusjes dat tijdens theaterfestival Karavaan 2017 in premiere ging. De voorstelling is dat jaar op meerdere locaties door heel Nederland opgevoerd en het jaar daarop hernomen.

Remote video URL
Remote video URL