Bleekneusjes

Knipsel opening Koloniehuis Voor Jong Nederland
Bron: Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, Gepubliceerd op: 06-05-1911 - Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:2084

Van 1911 tot 1965 werden in het Koloniehuis voor Jong Nederland de zogenaamde bleekneusjes uit de stad opgevangen om aan te sterken. Tot eind jaren vijftig was het Koloniehuis onder bestuur van de Sociale Raad in Amsterdam. Daarna sloot het Koloniehuis zich aan bij het Centraal Genootschap. Een documentaireproject over deze geschiedenis is in voorbereiding. De tentoonstelling 'Bleekneusjes' tijdens de Bergense Kunst10daagse 2016 is door vele voormalige bleekneusjes en kinderverzorgers bezocht. Ze hebben hun herinneringen in woord en beeld gedeeld. De beelden hebben we verzameld op www.bleekneusjes.nl. De verhalen worden verwerkt in een locatietheaterstuk over bleekneusjes dat hopelijk tijdens de Karavaan 2017 in premiere gaat.

Koloniehuis Voor Jong Nederland

FO202749-1.jpg